Účtovníctvo »

Vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo

ikony ucto2

 

Mzdy »

Vieme s Vami vypracovať absolútne diskrétny program v mzdovej oblasti.

ikony mzdy2

Dane »

Odborne Vám poradíme v oblasti daní

ikony dane2

Máte otázku? »

Tel.: 02 / 5262 0794
E-mail: adea@adea.sk

 

welcomeVitajte na našej stránke...

Dovoľte, aby sme sa predstavili. Sme firma pôsobiaca v oblastí účtovníctva, miezd a daní. 

Našou víziou nie je byť za každú cenu veľká spoločnosť, sme menšia firma s pár zamestnancami, zato  s osobným prístupom ku každému zákazníkovi, s cieľom  zbaviť Vás starostí s  daňami a účtovníctvom.

Pôsobíme od roku 2003, v roku 2004 sme získali licenciu aj na daňové poradenstvo ( SKDP 730/2004 ) a za roky 2003 – 2015 veľa, veľa skúseností.


 

Tuzemské samozdanenie pri dodávkach stavebných prác, stavieb alebo ich častí a niektorých tovarov z tejto oblasti dodaných s inštaláciou a montážou.

Napísané: nedeľa, 29. november 2015

 Od 1.1.2016 sa  zavádza tzv. tuzemské samozdanenie na stavebné práce, na dodanie stavby, alebo jej časti, a tiež  na niektoré dodania tovaru s inštaláciou a montážou z oblasti stavebníctva. Dôvodom je zamedzenie daňovým únikom a zlepšenia peňažných tokov podnikateľov.

Ako sa zlepšenie prejaví pri daňových únikoch a ako na účte podnikateľov. 

Čítať ďalej: Tuzemské samozdanenie pri dodávkach stavebných prác, stavieb alebo ich častí a niektorých tovarov...

Zdaňovanie umelcov od 1.1.2016

Napísané: piatok, 27. november 2015

Zdaňovanie umelcov od 1.1.2016.

Stav do 31.12.2015

Do konca roku 2015 zdaňujú umelci svoje príjmy vždy prostredníctvom daňového priznania. Zmluvy uzatvorené podľa autorského zákona, na základe ktorých podávajú svoje výkony    väčšinou uzatvárané tak, že umelec dostáva odmenu ako keby v dvoch častiach -  časť  za tzv. vytvorenie diela alebo vytvorenie umeleckého výkonu, a časť odmeny za tzv. udelenie súhlasu, na použitie diela (tzv. licencia, alebo tantiéma ).  Tieto dva príjmy sa v daňovom priznaní uvádzajú v dvoch rôznych riadkoch, pričom pri každom z týchto príjmov sa môže umelec rozhodnúť, či ako výdavok uplatní  preukázané skutočné výdavky, alebo pôjde „na paušál 40%“, ktorý je maxímálne 5 040 € . Zatiaľ, čo z príjmov za vytvorenie diela musí odvádzať štátu aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, z príjmov za použitie diela odvody do poisťovní neplatí.

Stav od 1.1.2016

Od 1.1.2016 nastávajú v zdaňovaní umelcov určité zmeny, aj keď zákon dáva stále  umelcom možnosť voľby postupovať aj na ďalej  „po starom“ .  Prioritne však povinnosť  „zabezpečiť  pre štát daň z odmeny za umelecký výkon“  kladie ako povinnosť inštitúcii, ktorá príjem umelcovi vypláca, teda napríklad divadlu, televízii, reklamnej agentúre, alebo aj firme, ktorá si napr. vystúpenie umelca objednala.

Čítať ďalej: Zdaňovanie umelcov od 1.1.2016

Dôležité - na čo nezabudnúť pred koncom roka v súvislosti s podaním priznania za toto obdobie

Napísané: piatok, 27. november 2015

Zdaňovanie záväzkov po lehote splatnosti viac ako 360 dní.

Podľa znenia zákona platného od 1.1.2014 sú daňovníci účtujúci v podvojnom účtovníctve povinní zahrnúť do základu dane a zdaniť neuhradené záväzky po lehote splatnosti, ktoré sa vzťahujú k nákladom, odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám a finančnému majetku  v nasledovných výškach:

Čítať ďalej: Dôležité - na čo nezabudnúť pred koncom roka v súvislosti s podaním priznania za toto obdobie

Zmeny v zdaňovaní príjmov "lekárov" od 1.1.2016.

Napísané: nedeľa, 29. marec 2015

Od 1.1.2015 zaviedol zákonodarca do Zákona o dani z príjmov nové mechanizmy v zdaňovaní peňažných a nepeňažných príjmov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej pre zjednodušenie aj poskytovateľ ZS, zdravotnícky pracovník, lekár, sestrička a pod. ), pokiaľ im plynuli od tzv. držiteľov registrácie liekov a pod. v skratke - „farma firiem“. Od 1.1.2016 nastávajú v Zákone určité zmeny, ktoré uvádzam v nasledovnom prehľade :

1.Strava na odborných seminároch.

Platnosť v roku 2015 :

V roku 2015 boli zo zdanenia vyňaté nepeňažné príspevky vo forme zabezpečenia účasti na odbornom podujatí organizovanom ako povinné sústavné vzdelavanie pre poskytovateľov ZS, organizovaných v súlade so Zákonom o liekoch. Pokiaľ bola v súvislosti s takýmto podujatím poskytnutá strava, alebo ubytovanie, tieto podliehali zdaneniu.

Zmena od 1.1.2016 :

Od 1.1.2016 sa oslobodenie od dane vzťahuje aj na stravu poskytnutú napríklad lekárovi, alebo sestričke na akomkoľvek odbornom vzdelávacom podujatí, v súlade so Zákonom o liekoch, avšak len do výšky diét, na ktoré by im vznikol nárok podľa Zákona o cestovných náhradach.

Čítať ďalej: Zmeny v zdaňovaní príjmov "lekárov" od 1.1.2016.