DPH a mini one stop shop Tlačiť E-mail

Pomerne výrazná zmena nastáva v zdaňovaní daňou z pridanej hodnoty v prípade elektronických služieb ( poskytovanie web stránok, hosťovanie na web stránkach, používanie programov na diaľku, dodanie SW, obrázkov, hudby, vyučovanie na diaľku a podobne ), pokiaľ  sú dodávané občanovi ako konečnému spotrebiteľovi.  Zatiaľ, čo do konca tohto roka sa v rámci pravidiel určených smernicou Európskej únie určilo miesto dodania podľa sídla dodávateľa služby ( tzn. DPH bola odvedená v štáte sídla poskytovateľa služby), od 1.1.2015 platí, že miesto dodania služby je v krajine bydliska užívateľa. V praxi to pre poskytovateľov týchto služieb znamená, že musia odviesť DPH v štáte, kde má príjemca služby svoje bydlisko. Napríklad,  faktúra za sťahovanie internetových aplikácií  švédskym občanom z webu slovenského podnikateľa, obsahuje do 31.12.2014 20%nú slovenskú daň, avšak od 1.1.2015 už musí obsahovať 25%nú švédsku DPH. 

 

Podnikatelia majú dve možnosti, ako DPH v štáte bydliska príjemcu vysporiadať; 

-buď sa zaregistrujú v krajine bydliska príjemcu za platiteľa dane, a budú  si daňové povinnosti vysporiadavať priamo prostredníctvom tamojšieho daňového úradu, alebo

- využijú  zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta ( tzv. Mini One Stop Shop - „MOSS“ ).

 

Režim jednotného kontaktného miesta znamená, že daň sa bude vysporiadavať prostredníctvom tuzemského správcu dane, k čomu bude potrebná zvláštna registrácia a podávanie tlačiva, cez  ktoré  sa vyčísli daň v jednotlivých krajinách, podľa objemu obchodov. Poskytovateľ však musí dopredu myslieť na nastavenie svojho systému, napríklad na rôznu formu faktúr, a uvedených sadzieb DPH podľa miesta spotreby služby.

 

Tento istý režim platí od 1.1.2015  aj pre telekomunikačné služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania.

 

V súčasnosti je na stránke finančného riaditeľstva uverejnený  pomerne podrobný materiál k tejto problematike, vrátane sadzieb DPH a nárokov jednotlivých štátov na obsah faktúr.